TEL: 09126010982

تسمه وی شکل دنده ای

تسمه وی شکل دنده ایتسمه های Vشکل دنده ای غالبا به صورت و شکل قالبی تولید و ساخته می شوند و تسمه های Vشکل دنده ای دربرابرحرارت و روغن نیز مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن نیز میباشند.
تفاوت اصلی تسمه های وی شکل دنده دار و تسمه های وی شکل ساده در این میباشد که که تسمه های وی شکل دنده دار قابلیت قرار گیری دور پولی های کوچک را دارد و این مورد دلیل میشود که تسمه به خوبی به فولی چنگ بزند و دارای چسبندگی بیشتری شود و نکته دیگر در مورد تسمه های وی شکل دنده دار انعطاف آن بوده و
تسمه های Vشکل دنده ای
دارای عمربیشتر و حرکت کمتر نیز میباشد.

مشخصات فنی تسمه وی شکل دنده ای

کاربرد تسمه وی شکل دنده ای
از این تسمه برای فولی های کوچک و سرعت بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع تسمه وی بلت دنده ای
1) ZX عرض 10 میلی متر
2) AX عرض 10 میلی متر
3) BX عرض 13 میلی متر
4) CX عرض 22 میلی متر

TEL : 09126010982
Fax : 021-33116613
Email: info [at] beltcity.ir
Web: www.beltcity.ir

© Copy right 2023 | Belt City Corporation | طراحی و سئو سایت صنعتی توسط نانوتجارت